Skip’s Music – Sacramento
2740 Auburn Blvd.
Sacramento, Ca 95821
(916) 484-7575

Skip’s Music – Elk Grove
9660 Elk Grove – Florin Rd.
Elk Grove, Ca 95624
(916) 686-5666